ព័ត៌មានចុងក្រោយ ទាក់ទងនឹង ការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា
ទាំងអស់
ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល
profile
FEBRUARY 28 2024

កំពុងជាប់រៀន គួរចេញធ្វើ Startup ទេ? មេ CheckinMe ប្រាប់មួយម៉ាត់ យកទៅគិតចុះ

120 views 2 mins read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
FEBRUARY 27 2024

ឱកាសល្អកម្រមាន! Huawei បង្កើតកម្មវិធីរៀនគូរគំនូរឌីជីថលវគ្គមូលដ្ឋាន ដោយមិនគិតលុយ

77 views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
FEBRUARY 23 2024

ចង់ចេញរកស៊ីបង្កើត Startup បច្ចេកវិទ្យា តោះមកស្ដាប់មេ CheckinMe ចែករំលែក Free អាទិត្យនេះ

149 views 2 mins read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
JANUARY 29 2024

ក្ដៅៗ! ក្រុមហ៊ុន Misuda គ្រោងពង្រីកការវិនិយោគនៅខ្មែរ ដោយនាំបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ច្នៃកាកសំណល់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញទៅជាថាមពលអគ្គិសនី

97 views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
JANUARY 24 2024

ធំៗអស់ហើយ គួរចេញធ្វើការ ឈប់ពឹងលុយអ្នកផ្ទះ! ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៦ ប្រកាសរើសបុគ្គលិក ផ្ដល់ឱកាសការងារជិត៥៥០កន្លែង ស្អែកនេះ

5.9 K views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
JANUARY 19 2024

ក្ដៅៗ! ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដ៏ធំមួយលើលោក មានបំណងពង្រីកខ្លួនបន្ថែមមកកម្ពុជាហើយ

133 views 2 mins read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
JANUARY 17 2024

ឱកាសមាស! នេះជាឱកាសការងារជិត២៦០កន្លែង សម្រាប់អ្នកចង់បម្រើការក្នុងវិស័យធនាគារ ដូចជាអេស៊ីលីដា មហានគរ និង LOCL

869 views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
JANUARY 16 2024

2024 ត្រូវមានក្បួនលក់! នេះជារបៀបផុសលក់ផលិតផល នៅលើមុខងារ Marketplace របស់ហ្វេសប៊ុក លក់ត្រូវ ដាច់មិនចាញ់ Boost ទេ

509 views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
JANUARY 16 2024

ដំណឹងល្អ! ក្រុមហ៊ុនមួយរបស់បារំាង បង្កើតគម្រោងសារមន្ទីរនិម្មិតបច្ចេកវិទ្យា 3D ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា

279 views 2 mins read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
JANUARY 15 2024

២០២៤ ចង់ចេះកាត់វីដេអូខ្លីតាមទូរស័ព្ទឲ្យបានស្អាត មិនជាប់ Logo កុំរំលង App ៣នេះ

14 K views 2 mins read
បន្តការអានអត្ថបទ