ចក្ខុវិស័យ
ជួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែទំនើប ទាំងការរស់នៅនិងរកស៊ី!ក្ដីសង្ឃឹមយើងយ៉ាងមុតមាំគឺ វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុន គ្រប់គ្នានឹងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើនជាពិសេសអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាមានវត្តមានលើឆាកអន្តរជាតិ កាត់បន្ថយលើការចំណាយថ្លៃដើម និងលំហូរចេញលុយទៅក្រៅស្រុក
About Technology Cambodia
Technology Cambodia is Cambodia’s Leading Technology Media Startup. We are a media branch under Baksey Media, aim to share, explain, and examine how technology will help society and change people’s lives in the future to massive Cambodian audiences.
បេសកកម្ម
បំផុសគំនិតបច្ចេកវិទ្យា បង្ហាញអនាគត!
Our Social Media
Facebook
Tiktok
Telegram
Sam Kosal

Sam Kosal

Chief Executive Officer

" ខ្មែរកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពេលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាឲ្យទាន់សម័យកាល! ចាបខៀវនឹងខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីគោលដៅ១នេះ! "

Meet Our Authors

អំពីពួកយើង
Card Image
Sakada Khon

Team Leader

Hang Chhengly
Hang Chhengly

Sales & Marketing

Navasiri Morm
Navasiri Morm

Content Creator

Rin Makara
Rin Makara

Content Creator

Pheakdey Prem
Pheakdey Prem

Content Creator & Writer

Sonarith Seng
Sonarith Seng

Web Developer

Soun Soratha
Soun Soratha

Web Developer

Chham Chamnan
Chham Chamnan

Video Editor

Ly Rorfilin
Ly Rorfilin

Video Editor

Thoun LeeThen
Thoun LeeThen

Video Editor

Samith Kimsang
Samith Kimsang

Video Editor

ទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទ
ស្វែងយល់អំពីពួកយើង
ទំនាក់ទំនង​មក​ពួក​យើង
© 2024 Baksey Media. All Rights Reserved.
Developed by: Technology Cambodia