នវានុវត្តថ្មីៗ មានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិ
ទាំងអស់
profile
MARCH 22 2023

ជិតចូលឆ្នាំ កុំឲ្យពិបាករករូបឌីហ្សាញ! មកស្គាល់វេបសាយខ្មែរ ដាក់ឲ្យទាយករូបក្បាច់ខ្មែរស្អាតៗឥតគិតថ្លៃ

7.8 K views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
MARCH 21 2023

TikTok ប្រកាសដាក់ដំណើរការមុខងារថ្មីសម្រាប់ក្មេងជំទង់ និងក្រុមគ្រួសារដើម្បីសុខុមាលភាពឌីជីថល

129 views 4 mins read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
MARCH 20 2023

ណាត់គ្នាទៅ! ដើមខែក្រោយសាលាតិចណូនឹងរៀបចំសង្ក្រាន្តដ៏ធំ២ថ្ងៃជាប់គ្នា អមដោយព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសៗ

186 views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
MARCH 11 2023

គាំទ្រណាស់! សំរាមស្រង់ចេញពីទឹកក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងច្នៃជាថូផ្កា និងស៊ីម៉ង់ដ៍ ចែកអ្នកចូលរួមសម្អាត

304 views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
MARCH 8 2023

ទំនើបខ្លាំង! ស្ថាប័នរដ្ឋស្រុកយើង ប្រើ AI ChatGPT ជួយការងារប្រចាំថ្ងៃ អនាគតអាចមានជាភាសាខ្មែរ

2.2 K views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
MARCH 7 2023

ពិសេសណាស់! ក្រសួងបញ្ចេញ App សម្រាប់មន្ត្រីរាជការមើលព័ត៌មានប្រាក់ខែ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត

1 K views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
MARCH 5 2023

ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា! Sisters of Code កន្លែងបង្រៀនសិស្សស្រីឲ្យចេះកូដ ឥតគិតថ្លៃ

923 views 2 mins read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
MARCH 4 2023

លាហើយឯកសារក្លែងក្លាយ! ក្រសួងប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆែន បញ្ជាក់រាល់ឯកសារផ្លូវច្បាប់ពិតឬមិនពិត

935 views 3 mins read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
MARCH 1 2023

ប្រើប្រព័ន្ធបាគងយូរហើយ តិចអត់ដឹង! នេះគឺជាអត្ថន័យដ៏ពិសេសនៅពីក្រោយពាក្យថា “បាគង”

11 K views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ
profile
FEBRUARY 28 2023

ស្រួលហើយ! ចង់មើលគីឡូភ្លើងប្រើអស់ប៉ុន្មានហើយ ឬចង់មើលវិក្ក័យបត្រ ចូល App EAC ឃើញភ្លាម

130 views 1 min read
បន្តការអានអត្ថបទ