មិនបាច់ពិបាករក! ចង់បានពុម្ពស្លាយស្អាតៗយកទៅប្រើ មកស្គាល់កន្លែងមួយនេះមាន Template ហ្វ្រីរាប់ពាន់
Navasiri Morm
JULY 5 2024
គន្លឹះល្អៗ
922 views
1 min read

ការរៀបចំស្លាយឲ្យមានភាពទាក់ទាញក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់សិស្សនិស្សិត ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការ។ ប៉ុន្ដែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺការរៀបចំស្លាយម្ដងៗ ត្រូវចំណាយពេលយូរ និងពិបាកក្នុងការឌីហ្សាញឲ្យស្លាយមានភាពស្អាតនិងទាក់ទាញ។

ដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះ Technology Cambodia សូមណែនាំពីវេបសាយមួយ ដែលមានពុម្ភ ឬ Template ស្លាយរាប់ពាន់ ដែលអ្នកអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

វេបសាយមួយនោះគឺ «Slidego.com» ដែលផ្ដល់ជូន Template ស្លាយដោយឥតគិតថ្លៃ មានទាំងស្លាយសម្រាប់ Power Point និង Google Slideផងដែរ។ បន្ថែមពីនេះទៀត ក៏មាននូវមុខងារ AI ដែលអាចជួយបង្កើតស្លាយទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកបានថែមទៀតផង។

Screenshot 2024 07 05 at 4.34.01 in the Afternoon

បន្តអានអត្ថបទបន្ទាប់
ស្វែងយល់អំពីពួកយើង
ទំនាក់ទំនង​មក​ពួក​យើង
© 2024 Baksey Media. All Rights Reserved.
Developed by: Technology Cambodia