សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២២ និងការលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣
ផាន់ណា - Phanna
FEBRUARY 6 2023
ច្នៃប្រឌិត
92 views
3 mins read

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ជាធនាគារគោលនយោបាយ ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការធនាគារ ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ២០២០ ហើយធនាគារនេះបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើម​ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងមានបេសកកម្មផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជូនដល់សហគ្រាសធុនតូច និង​មធ្យម ដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យអាទិភាព។

Photo 2023 02 03 17 59 57

ទន្ទឹមនេះ នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា បានរៀបចំ “សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២២ និងការលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២​៣” នៅសណ្ឋាគារសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ។

Photo 2023 02 03 18 00 23

Photo 2023 02 03 14 38 28

សិក្ខាសាលានេះ បានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យ និងបូកសរុបលទ្ធផលការងារដែលធនាគារ​ សម្រេចបាន ចាប់តាំងពីការបង្កើត រហូត​មកដល់បច្ចុប្បន្ន ដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សមិទ្ធផលធំៗដែលធនាគារទទួលបានរួមមាន៖ ១. បានផ្តល់ឥណទានដោយផ្ទាល់ជូនដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ចំនួន ២៣១ សហគ្រាស ដែលមានសហគ្រិន​ជាស្រ្តីចំនួន ៦២ សហគ្រាស និងសហគ្រិនជាបុរសចំនួន ១៦៩ សហគ្រាស ជាមួយទំហំទឹកប្រាក់ឥណទាន សរុបប្រមាណជា ៥៣,៤ លានដុល្លារអាមេរិក, ២. បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នូវគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រ​​ង់​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជំហានទី១ និង ទី២ ដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគ្រាសសរុបចំនួន ១ ៩៩២ ស្មើនឹងទំហំទឹកប្រាក់សរុប ២៤០ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាថវិកាបដិភាគស្មើគ្នារវាងធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម, ៣. បាន និងកំពុងដំណើរការគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យ​ទេសចរណ៍ នូវចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ១៥០ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាថវិកាបដិភាគស្មើគ្នា រវាងធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម ដោយគិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ បានផ្តល់ឥណទានទៅម្ចាស់អាជីវកម្មស្ថិតនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ចំនួន ២៩២ ដែលមានទំហំឥណទានសរុបប្រមាណជា ៤២ លានដុល្លារអាមេរិក, ៤. បាន និង​​កំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការសាខាថ្មីចំនួនពីរ គឺសាខាខេត្តបាត់ដំប​​​ង និងសាខាផ្សារថ្មី, ៥. បានអភិវឌ្ឍដៃគូអាជីវកម្មជាមួយនឹងសមាគមសហគ្រាស​ធុនតូច និងមធ្យម ចំនួន ១០​ ដើម្បី​ជំរុញការបញ្ចេញឥណទានដោយផ្ទាល់ ទៅអតិថិជនគោលដៅ, ៦. បានអភិវឌ្ឍផលិតផលឥណទានដោយផ្ទាល់ចំនួន​ពីរ​បន្ថែមទៀត គឺគម្រោងហិរញ្ញប្បទាន​​មិនមានទ្រព្យធានា (Unsecured Loan) និងឥណទានវិបារូ​បណ៍ (Overdra​ft Facility), ៧. បានអនុវត្តបន្ថែមមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលដូចជា៖ តភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័សរបស់ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា (​FAST 2.0) សម្រាប់​ ប្រាក់រៀល និងដុល្លារអាមេរិក ជាមួយ ២៧ ធនាគារសមាជិក, បន្ថែមមុខងារផ្ដល់​មូលប្បទានប័ត្រ​សាច់​ប្រាក់ (Banker Cheque), ការប្ដូរប្រាក់ជាដើម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ធនាគារក៏បានបង្កើននូវចំនួនបុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់ដែលរហូតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២២ មានចំនួនបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១៣៦ នាក់។

Photo 2023 02 03 18 00 13

Photo 2023 02 03 18 00 18

Photo 2023 02 03 18 00 16

ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានខាងលើ, ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ក្នុងនាមជាធនាគារគោលនយោបាយ នឹងបន្តឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកនូវយុទ្ធសាស្ត្រល្អៗ ដើម្បីបន្តបម្រើសេវាកម្មធនាគារប្រកប​ដោយ ប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាព ជូនដល់អតិថិជនដែលជាសហគ្រាស ធុនតូច និងមធ្យម, ជាពិសេសផ្ដោតលើសហគ្រាសក្នុង វិស័យកម្មន្តសាល និងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការអនុវត្ត ក្រប-ខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣។ ក្នុងន័យនេះ,  ធនាគារនឹងផ្ដោតទៅលើ៖ ការបង្កើតសាខាបន្ថែមនៅតាមបណ្តាខេត្ត, ការអភិវឌ្ឍសេវាធនាគារឌីជីថល ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនមានលទ្ធភាពធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពីគ្រប់​ ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា, ការបង្កើនសមតុល្យ និងផលិតភាពឥណទាន និង ការអភិវឌ្ឍបណ្តាញចែកចាយដោយធ្វើ​កិច្ចសហការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មដែលជួយឲ្យធនាគារអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិថិជនបានរហ័ស និងងាយ​​ស្រួល ជាងមុន។

Photo 2023 02 05 10 54 56

Photo 2023 02 03 18 00 14

លើសពីនេះទៅទៀត សិក្ខាសាលានេះក៏ជាឱកាសមួយក្នុងការបង្កើ​​ននូវទំនាក់ទំនង ក៏ដូចជាបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់ធនាគារដោយប្រកាន់នូវគោលជំហឯកភាព សាមគ្គីភាព និងជាពិសេសត្រូវបម្រើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ តម្លាភាព និងគណនេ​យ្យ​ភាព ដើម្បីឲ្យ​សម្រេចទៅតាមផែនការរួមដែលធនាគារបានដាក់ចេញ។

Technology Cambodia
ដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែទំនើបជាងមុន
ស្វែងយល់អំពីពួកយើង
ទំនាក់ទំនង​មក​ពួក​យើង
  • Address: Building 422 St. 271, Phum 1,
    Stung Mean Chey Khan MeanChey, Phnom Penh
  • Email: [email protected]
  • +855 (0) 69 720 727 | +855 (0) 89 525 180
© 2022 Baksey Media. All Rights Reserved.
Developed by: Neak Panhboth