មោទកភាព! កម្ពុជាបើកសម្ពោធរោងចក្រតម្លើងកង់បីអគ្គិសនីដំបូងបង្អស់លើទឹកដីខេត្តកណ្ដាល
រោងចក្រតម្លើងកង់បីអគ្គិសនីដំបូងបង្អស់នៅស្រុកខ្មែរ 🇰🇭 ល្បីថាមួយឆ្នាំនេះអាចផលិតបាន៣ពាន់គ្រឿង នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទៀត 😱